เป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัด

  • PDFพิมพ์อีเมล

เป้าประสงค์รวม

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการมีงานทำ  การค้า  การลงทุนและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัด
2) เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่เป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด
3) เกษตรกรมีอาชีพมั่นคงพ้นจากความยากจน  และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
4) ผลผลิตด้านการเกษตรมีความปลอดภัย  และได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด
5) เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในทิศทางเกษตรอุตสาหกรรม
6) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว  และการบริการเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้
7) คนอุดรธานีมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการค้าการลงทุน
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดอุดรธานีสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
3) ร้อยละจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนลดลงต่อปี
4) ระดับความสำเร็จของสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
5) สัดส่วนการจำหน่ายสินค้าเกษตรในภาคเกษตรอุตสาหกรรม
6) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
7) ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
8) ระดับความสำเร็จของการยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษา
9) ระดับความสำเร็จของการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข
10) ระดับความสำเร็จของพัฒนาครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน
11) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านสังคมและคุณภาพชีวิตจังหวัดอุดรธานี
12) ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความสงบสุขและความสามัคคี
13) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
14) ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
15) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16) ระดับความสำเร็จด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17) ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการคุณภาพรัฐ (จังหวัดอุดรธานี)


.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้138
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้839
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2568
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1517
mod_vvisit_counterเดือนนี้3704
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8507
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1006550

We have: 10 guests online
IP ของคุณ: 44.192.92.49
 , 
วันที่ 10 มิ.ย. 2023
Home+ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัด

.:: ลิงค์แนะนำ ::.