แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

  • PDFพิมพ์อีเมล

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

จากการประชุมระดมความคิดขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาคมท้องถิ่น เพื่อสรุปภาพรวมสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาสและอุปสรรค ที่ประชุม ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกอบด้วย สาระสำคัญสองส่วนที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาดังนี้

1.  การจัดลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญของสภาพปัญหาและความต้องการ

1.  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน
2.  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและได้รับบริการและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเสมอภาค
3.  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4.  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและนันทนาการของประชาชน
5.  การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้สวยงาม น่าอยู่
6.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
7.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมอยู่เสมอโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น


2.  วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น  การบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลดงเย็นเป็นหลัก”

 


 

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้221
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้839
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2651
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1517
mod_vvisit_counterเดือนนี้3787
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8507
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1006633

We have: 13 guests online
IP ของคุณ: 44.192.92.49
 , 
วันที่ 10 มิ.ย. 2023
Home+ เกี่ยวกับ อบต.แนวทางการพัฒนา อบต.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.