ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

  • PDFพิมพ์อีเมล

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน
หน่วย งานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุ ประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และดำเนินการเสนอโครงการจัด ทำแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามาจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบการพิจารณาจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนาสามปี และพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จำดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของแนวทางการพัฒนาที่เลือกใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำรวจและเก็บรวบ รวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและและจัดลำดับแนวทางการพัฒนา 
หลังจากจัดลำดับแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
- หลังจากทราบแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้วคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลและประชาคมท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ พัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ที่ผ่านการพิจารณา ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา หรือ คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ ระดับอำเภอ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน


.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้536
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2896
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4166
mod_vvisit_counterเดือนนี้4081
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22099
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด892497

We have: 79 guests online
IP ของคุณ: 35.172.224.102
 , 
วันที่ 09 ธ.ค. 2022
Home+ แผนพัฒนาท้องถิ่นขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา

.:: ลิงค์แนะนำ ::.