Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-เมษายน 2564)

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)รอบ 6 เดือน…
เมษายน 30, 2021

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อ…
เมษายน 30, 2021

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ…
เมษายน 27, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปฯ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปฯ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดรายชื่อผู…
เมษายน 23, 2021

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…
เมษายน 17, 2021

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี…
เมษายน 16, 2021

ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 16, 2021

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564…
เมษายน 09, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

กิจกรรม Udon go Clean "ถนนสวยเมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง, ผอ.รพ.สต.,…
มิถุนายน 17, 2020

ร่วมด้วยช่วยกันและพร้อมใจกันจัดทำหน้ากากผ้า (Mask) แจกป้องกันโรค COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยช่วยกันแ…
มีนาคม 25, 2020

อบต.ดงเย็น ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้ากากผ้า (Mask) แจกป้องกัน COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจกัน…
มีนาคม 24, 2020

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะสมาชิก อบต.ดงเย็น จัดโครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิ…
มีนาคม 19, 2020

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดร้ายแรง "โควิด-19 (COVID-19)"

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเย็น และประชาชนชาวตำบลดงเย็น จัดโคร…
มีนาคม 18, 2020

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทำกิจกรรมเข้าแถวเ…
มีนาคม 16, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอินตา - บ้านนายอุดม หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 12:02 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอินตา - บ้านนายอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญยัง - บ้านนายโสวัฒน์ หมู่ที่ 6

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 12:00 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญยัง - บ้านนายโสวัฒน์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางทองสี - บ้านนางชุติมา หมู่ที่ 2

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 11:57 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางทองสี - บ้านนางชุติมา หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 355,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง ข้างบ้านนางสุนันทา ถึงบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 11:54 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง ข้างบ้านนางสุนันทา ถึงบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 486,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเนื่อง) จากบ้านนายสมพงษ์ ถึงวัดป่าดอนกลอย หมู่ที่ 7

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 11:52 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเนื่อง) จากบ้านนายสมพงษ์ ถึงวัดป่าดอนกลอย หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้284
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้521
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1458
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3951
mod_vvisit_counterเดือนนี้2614
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21952
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด783479

We have: 23 guests online
IP ของคุณ: 44.201.96.43
 , 
วันที่ 07 ก.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.