Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564) เพื่อใช้การบริหารง…
กันยายน 28, 2021

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โ…
กันยายน 20, 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 2 โครงการ)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 2 โครงการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กันยายน 16, 2021

ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหา…
กันยายน 06, 2021

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร (12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ)

อบต.ดงเย็น ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร (12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใ…
สิงหาคม 02, 2021

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564…
กรกฏาคม 16, 2021

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ…
มิถุนายน 30, 2021

ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…
มิถุนายน 25, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) มอบหมายให้นายสุนันท์ หัสดร (รองนายกองค์การบร…
กุมภาพันธ์ 10, 2022

การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ดำเน…
กุมภาพันธ์ 09, 2022

โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน ปีการศึกษา 2564

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยนายสุนันท์ หัสดร (รองนายกองค์การบริ…
กุมภาพันธ์ 09, 2022

นายอำเภอบ้านดุง ร่วมกับนายก อบต.ดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ (นายอำเภอบ้านดุง) พร้อมด้วยนางสาวศิวิมล คำมุงคุล (ส.อบจ.) นายประยงค์ ชัยเสน…
กุมภาพันธ์ 08, 2022

การประชุมประจำเดือนผู้นำและหนัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

นายสำราญ หมั่นการ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่ว…
กุมภาพันธ์ 07, 2022

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ดูแลการติดตั้งแบริเออร์ (Barrier) ถนนสาย อด 2270 บริเวณสี่แยก ดงเย็น–ป่าเป้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประธานสภาองค์…
กุมภาพันธ์ 01, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป้าเมืองไพรฝั่งด้านตะวันตก จากบ้านนางมี รักเสมอวงศ์ ถึงหอเจ้าแม่สองนาง บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:15 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป้าเมืองไพรฝั่งด้านตะวันตก จากบ้านนางมี รักเสมอวงศ์ ถึงหอเจ้าแม่สองนาง บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 448,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางแพง พฤกษชาติ ถึงบ้านนางสมถวิล คำสีลา หมู่ที่ 1

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:12 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางแพง พฤกษชาติ ถึงบ้านนางสมถวิล คำสีลา หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 309,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายเปลื้อง สายสิงห์ ถึงบ้านนางหนูพัด สิทธิศาสตร์ หมู่ที่ 1

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:08 น.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายเปลื้อง สายสิงห์ ถึงบ้านนางหนูพัด สิทธิศาสตร์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 195,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. หมู่ที่ 2

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 12:06 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 103,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางคำบอน - สายร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 12:04 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางคำบอน - สายร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 149,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น (ครั้งแรก)

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:09 น.
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00 น.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้595
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2955
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4166
mod_vvisit_counterเดือนนี้4140
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22099
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด892556

We have: 89 guests online
IP ของคุณ: 35.172.224.102
 , 
วันที่ 09 ธ.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.