Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564…
มิถุนายน 16, 2021

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564…
มิถุนายน 10, 2021

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564…
พฤษภาคม 24, 2021

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564…
พฤษภาคม 20, 2021

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…
พฤษภาคม 05, 2021

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-เมษายน 2564)

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)รอบ 6 เดือน…
เมษายน 30, 2021

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อ…
เมษายน 30, 2021

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ…
เมษายน 27, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ…
มีนาคม 05, 2021

กิจกรรม KICK OFF ทำความสะอาดล้างตลาด ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกั…
กุมภาพันธ์ 24, 2021

การประชุมประจำเดือนมกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ประชุม…
มกราคม 06, 2021

ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ดาวน์โหลด…
ตุลาคม 02, 2020

โครงการบุญประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง, ผอ.รพ.สต., กำนั…
กรกฏาคม 06, 2020

กิจกรรม Udon go Clean "ถนนสวยเมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง, ผอ.รพ.สต.,…
มิถุนายน 17, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป้าเมืองไพรฝั่งด้านตะวันตก จากบ้านนางมี รักเสมอวงศ์ ถึงหอเจ้าแม่สองนาง บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:15 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป้าเมืองไพรฝั่งด้านตะวันตก จากบ้านนางมี รักเสมอวงศ์ ถึงหอเจ้าแม่สองนาง บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 448,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางแพง พฤกษชาติ ถึงบ้านนางสมถวิล คำสีลา หมู่ที่ 1

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:12 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางแพง พฤกษชาติ ถึงบ้านนางสมถวิล คำสีลา หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 309,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายเปลื้อง สายสิงห์ ถึงบ้านนางหนูพัด สิทธิศาสตร์ หมู่ที่ 1

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:08 น.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายเปลื้อง สายสิงห์ ถึงบ้านนางหนูพัด สิทธิศาสตร์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 195,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. หมู่ที่ 2

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 12:06 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 103,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางคำบอน - สายร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 12:04 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางคำบอน - สายร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 149,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น (ครั้งแรก)

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:09 น.
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00 น.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้292
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้521
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1466
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3951
mod_vvisit_counterเดือนนี้2622
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21952
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด783487

We have: 27 guests online
IP ของคุณ: 44.201.96.43
 , 
วันที่ 07 ก.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.