Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ ณ วัน…
ตุลาคม 01, 2021

องค์ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564

องค์ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2564…
ตุลาคม 01, 2021

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ…
กันยายน 30, 2021

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

"..น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้.." 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาท…
กันยายน 30, 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564) เพื่อใช้การบริหารง…
กันยายน 28, 2021

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็นเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โ…
กันยายน 20, 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 2 โครงการ)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 2 โครงการ) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…
กันยายน 16, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมผู้นำชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2565

นายสำราญ หมั่นการ (กำนันตำบลดงเย็น) ประธานเปิดการประชุมผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ คณะบริหารท้องถิ…
มีนาคม 07, 2022

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโคร…
กุมภาพันธ์ 25, 2022

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอ…
กุมภาพันธ์ 25, 2022

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้องกันโรคระบาดโควิด-19

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ…
กุมภาพันธ์ 14, 2022

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ภายในอาคารเรียน สถานที่จัดการทดสอบระดับชาติ (O-net)

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ…
กุมภาพันธ์ 11, 2022

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) มอบหมายให้นายสุนันท์ หัสดร (รองนายกองค์การบร…
กุมภาพันธ์ 10, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศาลาประชาคม บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:39 น.
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศาลาประชาคม บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 236,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างร้านสหกรณ์ชุมชน บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:36 น.
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างร้านสหกรณ์ชุมชน บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 211,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้

โครงการต่อเติมศาลาประชาคมแห่งใหม่ บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:26 น.
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมแห่งใหม่ บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 453,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำราญ ภานุรักษ์ ถึงหน้าบ้านนายสีทัน หวังสูงเนิน หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:21 น.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำราญ ภานุรักษ์ ถึงหน้าบ้านนายสีทัน หวังสูงเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 167,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทะนงศักดิ์ ป่าหวาย ถึงหน้าบ้านนางอัมพร สารมานิตย์ หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:19 น.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทะนงศักดิ์ ป่าหวาย ถึงหน้าบ้านนางอัมพร สารมานิตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 12:57 น.
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…

สรุป/รายงานการประชุมอื่นๆ

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้294
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้540
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2654
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4166
mod_vvisit_counterเดือนนี้3839
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22099
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด892255

We have: 21 guests online
IP ของคุณ: 35.172.224.102
 , 
วันที่ 09 ธ.ค. 2022
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.