Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการติดตามแผนการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2566-2570) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการติดตามแผนการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2566-2570)รอบ 6 เดื…
มิถุนายน 27, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง…
มิถุนายน 21, 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดาวน์…
พฤษภาคม 18, 2023

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีน…
พฤษภาคม 01, 2023

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 25…
เมษายน 27, 2023

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2)…
เมษายน 05, 2023

ประกาศ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าห…
เมษายน 04, 2023

ประกาศ วัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประจำปีงบป…
เมษายน 04, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย อัคคีภัย มูลนิธิราชประชาราชนุเคราะห์ ในพระบรมราชชูปถัมภ์

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเ…
กุมภาพันธ์ 09, 2023

โครงการจัดการบริหารขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) เป็นประธานเปิดโครงการจัดการบริหารขยะในชุมชน…
มกราคม 23, 2023

ร่วมโครงการบายศรีขวัญบ้าน สู่ขวัญเมืองและพิธีรำบวงสรวงเพื่อเฉลิมฉลองวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 130 ปี ประจำปี 2566

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น…
มกราคม 18, 2023

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนตำบลดงเย็น ปลัด หัว…
มกราคม 14, 2023

นายก อบต. มอบชุดกันหนาวให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผดุงธรรม

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) ร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์บ้านดงเย็น โดยนายสุนันท…
มกราคม 12, 2023

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

นายอัครฉัตร ขันธะมูล (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น) ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุท…
มกราคม 04, 2023

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำราญ

วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2022 เวลา 13:06 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,075,584.47 บาท ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ.80-003 จากสายบ้านโนนชัยศิลป์ ถึงสายบ้านหนองสว่าง บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น กว้าง 6 เมตร ยาว 1,760 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,560 ตารางเมตร

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2021 เวลา 12:59 น.
ประกาศ ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ.80-003 จากสายบ้านโนนชัยศิลป์ ถึงสายบ้านหนองสว่าง บ้านโนนชัยศิลป์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น กว้าง 6 เมตร ยาว 1,760 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีคัดเลือก ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,764,339.80 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 12:33 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 538,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.80-006 สายบ้านป่าเป้าน้อย-บ้านหนองสว่าง บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6

วันพุธที่ 29 เมษายน 2020 เวลา 12:02 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.80-006 สายบ้านป่าเป้าน้อย-บ้านหนองสว่าง บ้านป่าเป้าน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 8,411,508.65 บาท รายละเอียดแ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.80-005 สายบ้านดงแสนสุข-บ้านหนองสว่าง-บ้านกมลศิลป์ บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3

วันพุธที่ 29 เมษายน 2020 เวลา 10:58 น.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.80-005 สายบ้านดงแสนสุข-บ้านหนองสว่าง-บ้านกมลศิลป์ บ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น กว้าง 6 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 7,185,296.61 บาท รายล…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: การติดต่อสอบถามเรา ::.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190

: (042) 136-092
: (042) 136-092
: องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
: dongyen.local@gmail.com
: www.dongyen.go.th

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้995
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้218
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6516
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4167
mod_vvisit_counterเดือนนี้22611
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20195
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1085193

We have: 7 guests online
IP ของคุณ: 3.235.188.113
 , 
วันที่ 22 ก.ย. 2023
Home

.:: ลิงค์แนะนำ ::.