Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560) ดาวน์โหลดสรุปผลกา…
พฤษภาคม 04, 2017

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 (รอบเมษายน 2560)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560(ระหว่างเดือนตุลาคม…
เมษายน 28, 2017

กสถ. เดินหน้าจัดสอบบรรจุ อปท.ตามเขตที่สอบ 10 เขต จำนวน 84 ตำแหน่งอัตราว่างกว่า 21,000 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แพร่ ในฐานะ ก.จ.กลาง…
เมษายน 25, 2017

ขอเชิญประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่…
เมษายน 24, 2017

ขอเชิญประชุมสภา อบต.ดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น สมัยวิสามัญ สมัยที่…
เมษายน 24, 2017

ปลัดปรีชา กสถ. แจ้งผลการประชุมเตรียมสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 - นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะกรรมการ ก.จ…
เมษายน 10, 2017

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้สภาพ…
มิถุนายน 18, 2018

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performan…
มิถุนายน 13, 2018

นายก อบต.ดงเย็น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายพุทธธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต"

นายทรงศิลป์ หันประดิษฐ์ (นายก อบต.ดงเย็น) ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายพุทธธรรมพัฒ…
พฤษภาคม 30, 2018

กิจกรรมการทำความสะอาด "เราทำดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดกิจกรรมการทำความสะอาด "เราทำดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day เนื่องในวั…
พฤษภาคม 29, 2018

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต และได้กำหนดนโยบายและความ…
พฤษภาคม 15, 2018

สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โด…
เมษายน 11, 2018

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:04 น.
ประกาศ จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประจำปีงประมาณ 2560 รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช.7…

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ต.ดงเย็น

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2017 เวลา 18:00 น.
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช.1 , ปร.5 , ปร.4…

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2016 เวลา 19:08 น.
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช.1 , ปร.5 , ปร.4…

["ล่าสุด"เปลี่ยนแปลงประกาศ!] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 15:47 น.
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยกำหนดวันขอรับเอกสาร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8…

[เปลี่ยนแปลงประกาศ!] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 13:40 น.
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยกำหนดวันขอรับเอกสาร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครั้งนี้เป็นเงินทั้นสิ้น 2…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: งบแสดงฐานะการเงินฯ /รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ::.

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

songsil.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ (042) 136-092
โทรสาร (042) 136-092
เฟชบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
เว็บไซต์ www.dongyen.go.th
อีเมล์ dongyen.local@gmail.com

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อจัดส่งข้อมูล ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้349
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้355
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1107
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2280
mod_vvisit_counterเดือนนี้1107
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14323
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด323389

We have: 9 guests online
IP ของคุณ: 34.204.193.85
 , 
วันที่ 04 มิ.ย. 2020
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.