Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์ก…
ตุลาคม 10, 2018

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศนองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 อา…
ตุลาคม 10, 2018

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and…
ตุลาคม 04, 2018

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562(งวดเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)…
ตุลาคม 01, 2018

อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2…
ตุลาคม 01, 2018

รายงานสถิติการใช้บริการของประชาชน (ด้านภาษี และการใช้บริการประชาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561

รายงานสถิติการใช้บริการของประชาชน (ด้านภาษี และการใช้บริการประชาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560 และปี…
ตุลาคม 01, 2018

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะมูลฝอยตำบลดงเย็น ครั้งที่ 4/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมคณะกรรมการกองทุนขยะมูลฝอยตำบลดงเย็น ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมอ…
พฤษภาคม 27, 2019

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562…
พฤษภาคม 23, 2019

การประชุมคณะบริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมคณะบริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม…
พฤษภาคม 17, 2019

ลงพื้นที่รับซื้อขยะ ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ลงพื้นที่รับซื้อขยะ ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลดงเย็น ประจำเดือนพฤษภา…
พฤษภาคม 03, 2019

การประชุมคณะบริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ประชุมคณะบริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประ…
พฤษภาคม 03, 2019

โครงการ "อบต.ดงเย็น เคลื่อนที่พบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2562 (บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1, บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4, บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น จัดกิจกรรมโครงการ "อบต.ดงเย็น เคลื่อนที่พบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2562…
เมษายน 26, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2018 เวลา 12:25 น.
ประกาศ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น วงเงินที่ได้รับจัดสรร 206,000 บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการเสริมสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7

วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2018 เวลา 12:21 น.
ประกาศ โครงการเสริมสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 450 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการจัดซื้อถังขยะชุมชน จำนวน 100 ใบ

วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 14:32 น.
ประกาศ โครงการจัดซื้อถังขยะชุมชน จำนวน 100 ใบ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยแข้-บ้านนางแพง พฤษชาติ ระยะที่ 2 บ้านดงเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:38 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยแข้-บ้านนางแพง พฤษชาติ ระยะที่ 2 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 98 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 123,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโยธิน แก้วมีพอ ถึงเมรุบ้านป่าเป้า บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:35 น.
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโยธิน แก้วมีพอ ถึงเมรุบ้านป่าเป้า บ้านป่าเป้าทอง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 176 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 386,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้…

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: งบแสดงฐานะการเงินฯ /รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ::.

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

songsil.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ::.

pongsiri.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: การติดต่อสอบถาม ::.

หมู่ที่ 5  บ้านดงสวรรค์
ตำบลดงเย็น  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ (042) 136-092
โทรสาร (042) 136-092
เฟชบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
เว็บไซต์ www.dongyen.go.th
อีเมล์ dongyen.local@gmail.com

.:: ภาพบรรยากาศ อบต.ดงเย็น ::.

.:: ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อจัดส่งข้อมูล ::.

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้392
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้355
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1150
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2280
mod_vvisit_counterเดือนนี้1150
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14323
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด323432

We have: 12 guests, 2 bots online
IP ของคุณ: 34.204.193.85
 , 
วันที่ 04 มิ.ย. 2020
Home

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.